ERCO.Energy

Kontrola i optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej

Nasza propozycja dla przedsiębiorstw

NMG jest ekspertem w opracowywaniu profesjonalnych rozwiązań wspomagających efektywne zarządzanie gospodarką energetyczną. Rozwiązania NMG tworzy zespół doświadczonych pracowników, którzy przez ostatnich kilkanaście lat specjalizowali się w realizacji złożonych projektów, zwłaszcza z dziedziny wspomagania gospodarki mediami energetycznymi. Razem z NMG wspomagamy klientów w zakresie analityki, konsultingu i formalnego oraz technicznego przygotowania do korzystania z aktualnych rozwiązań umożliwiających obniżenie kosztów zakupu mediów przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego charakteru ich poboru.


ERCO.Net jest naszą odpowiedzią na szeroki wachlarz potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych jeszcze nie korzystających ze specjalizowanych rozwiązań informatycznych wspomagających działania pro oszczędnościowe oraz integrujących już istniejące systemy produkcyjne oraz finansowo – księgowe.

ERCO.Net to oferta na wdrożenie lub rozwój platformy systemu ERCO.Net, który od lat z powodzeniem wspomaga już około 150 naszych klientów korporacyjnych i setki podmiotów niezależnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

ERCO.Net – dla Management’u, SUR i Kontrolingu

  • Nowoczesne rozwiązania informatyczne,
  • Wielozadaniowe narzędzie dla Dyrekcji oraz personelu
    przedsiębiorstwa,
  • Identyfikacja kosztów obrotu i dystrybucji energii elektrycznej,
  • Otwartość na rozwój o nowe urządzenia, maszyny i pomiary,
  • Łatwość integracji z systemami produkcyjnymi oraz ERP.

Dlaczego ERCO.Energy?


ponieważ ma to być początek lub kontynuacja konstruktywnej współpracy pomiędzy naszymi Firmami,

ponieważ otwiera nowe możliwości rozwoju o kolejne niezbędne dla obniżania kosztów funkcjonalności,

ponieważ obejmuje ofertę na specjalizowane rozwiązanie informatyczne dotąd trudno dostępne dla średnich i małych Przedsiębiorstw,

ponieważ platforma ERCO.Net jest od 17 lat rozwijana przez zespół inżynierów NMG oraz naszych Klientów,

ponieważ platforma ERCO.Net została przetestowana przez setki użytkowników oraz dostawców mediów (OSD),

ponieważ jest to w pełni polski produkt firmy ze 100% polskim kapitałem, co dla użytkownika oznacza elastyczność i otwartość współpracy.
Sprawdź rodzaje usług ERCO.Energy

Pakiety usług

ERCO.Energy – Jak zacząć?

Proces wdrożenia kompleksowych rozwiązań umożliwiających kontroling oraz bieżącą weryfikację zużycia energomediów oraz kosztów produkcji wymaga indywidualnego podejścia i szczegółowej analizy infrastruktury produkcyjnej oraz pomiarowej Twojego przedsiębiorstwa. Nasi konsultanci pomogą Państwu w określeniu ścieżki działań koniecznych do wdrożenia rozwiązania ERCO.Net. Zachęcamy do kontaktu z nami oraz do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą techniczno – handlową.

Wypełnij formularz, a my prześlemy ofertę
Wypełniając formularz zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych przez TRECOM S.A Sp.k z siedzibą w 02-908 Warszawa. ul. Czyżewska 10 oraz przyjmuję do wiadomości, że firma TRECOM S.A Sp.k jest Administratorem podanych bądź uzyskanych danych osobowych. Dane zebrane przez firmę TRECOM S.A Sp.k, będą przetwarzane w celu kontaktu, informowania o nowych produktach i promocjach oraz archiwalno – statystycznym. Mam prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne.